آن کار ديگر

ديروز جلسه هماهنگي سه ماهه بود....قضيه اينجوري بود كه اهدافي رو كه سه ماه قبل گذاشته بودن بازخوني ميكردن و ميگفتن به كدوم اهداف رسيديم و به كدوم نرسيديم و علت يابي ميكردن و اهداف سه ماهه جديد ميذاشتن!اين همه من بيچاره خودم رو كچل كردم با مريضهاي ديابتي و فشارخوني اون وقت امار اومده بود 30 % و 40% دو تا شاخ رو سرم در اومد وقتي علت رو پرسيدم  و امار تفكيكي رو دادن ديدم سه تا روستايي كه تحت پوشش من بيچاره نبوده امار من رو هم آورده پايين !!!!!من كه راضيمممممم!

 

يكي از كارهايي كه  اينجا جزو موارد درخواستي مركزه تهيه لام  ماهانه به اندازه يك درصد جمعيته!!آمار ما از اين حد خيلي پايين تر بود و بايد اعتراف كنم كه منم فشاري به بهورازم نمي اوردم براي اينمورد...اخه به نظرم خيلي احمقانه ميومد كه مثلا مريضي كه ميدوني 99% فارنژيت چركي داره و تبش واسه همينه براش لام بگيري !!!آخه بابا جون لام خون گرفتن هم به خدا يه زماني انديكاسيون داشت!ولي خب ميگفتن دستور كليه و چون تب راجعه ممكنه ميس بشه حتما همه موارد بايد لام داشته باشن!ما هم گفتيم چشم!گردنمون از مو هم باريكتر ولي هنوز هم قويا معتقدم صرف بيخود انرژي و وقته !

 

از جلسه كه اومدم ديدم تو ساعت اداري در درمانگاه بسته ست!رفتم در رو باز كردم و زنگ زدم به دكتر هم مركز كه علت رو بدونم و اونم در كمال افتخار گفت آره و 4 ساعته كه در درمانگاه رو تخته كرده!!!!بهش ميگم اخه چرا اگه بيمه ميومد چي؟؟؟؟ميگه خب شما كه جلسه بودي واسه من غيبت ميزدن!ميگم خانم دكتر كسورات به طور كلي اعمال ميشه اين چه حرفيه اينجوري كه نميشه به حالت مسخره ميگه چرا خانم دكتر همه چي ميشه!!!!و من پشت تلفن فكم چسبيد به زمين!!!!ميخواستم بگم رو رو برم!!!!فكر كن انگار خونه خاله ست..هر وقت بخواد ميره هر وقت بخواد مياد..هر وقت بخواد قهر ميكنه...بعضي كاراش انقده ايمچوره كه  تو باور ادم نميگنجه!!نميدونم مگه ادعاي مسلموني نداره؟مگه همين اسلام نميگه هر چي براي خود ميپسندي براي ديگران هم بپسند؟؟پس چرا ايشون براي خودش اين مدل كار كردن رو ميپسنده اما به فرض پرسنل بدبخت اگه يك ربع دير بيان شكمشون سفره ست و بارها براي بهورزا غيبت رد كرده؟؟؟؟؟؟چي بگم والا كه ناگفتنم بهتره!

 

رفته بودم سياري....بهورز دفتر ثبت موارد مرگ رو آورد كه تاييد كنم...نگاه اسمي كرد..گفتم نگار؟؟؟؟؟؟براي چي؟؟؟گفت خونريزي مغزي!!!و ادامه داد دو روز قبل از فوتش اومد اينجا گفت اون خانم دكتر كي مياد كه بهش بگم اينجا بشينه و همينطور دور سرش بگردم؟؟آخه من رو خوب خوب كرده......

دلم گرفت....خيلي دلم گرفتL

ديگه هم اينكه داره برف مياد و هوا بس بس بس بس ناجوانمرده سرده

/ 2 نظر / 13 بازدید
پيام

سلام.اينقدر ناراحت نشين.دنيا به کام بی مسوليت های بی خيال هست در ايران

trace element

خانم دكتر من با اجازتون لينك شما رو در وبلاگم اضافه كردم.